Hunan University of Science And Technology-logo

HNUST

湖南科技大学

Hunan University of Science And Technology

Basic Information

Motto

唯实惟新 至诚致志

Type

Public

Established

August 18, 1949 (1949-08-18)

Affiliation

Hunan Education Department

President

Zhu Chuanqu (朱川曲)

Academic staff

2,567 (August 2019)

Students

36,714 (August 2019)

Location

Xiangtan , Hunan , China 27°54′16″N 112°55′02″E / 27.90444°N 112.91722°E / 27.90444; 112.91722Coordinates: 27°54′16″N 112°55′02″E / 27.90444°N 112.91722°E / 27.90444; 112.91722

Campus

3,100 mu

Colors

     

Website

english.hnust.cn

Traditional Chinese

湖南科技大學

Simplified Chinese

湖南科技大学

Hanyu Pinyin

Transcriptions Standard Mandarin Hanyu Pinyin Húnán Kējì Dàxué Húnán Kējì Dàxué

Hanyu Pinyin

Húnán Kējì Dàxué

Campus view