Shanghai Jiao Tong University-logo

SJTU

上海交通大学

Shanghai Jiao Tong University

Accommodation